سمینار یوگا خنده برای اولین باردر منطقه ۲۹ بهمن شنبه ساعت ۱۵ (رایگان) در روح و جان من می مانی ای وطن هدف از تمرین در رشته های ورزشی ؛ تقویت عضلات ، افزایش یا کاهش وزن ، تناسب اندام ، شرکت در مسابقات رویکرد مجموعه ورزشی پاسارگاد حرکت به سمت ورزش علمی است پاسارگاد با ارائه بهترین خدمات ورزشی در کنار شماست پاسارگاد متفاوت در مکان و ارائه خدمات ورزشی زوج ایده آل ، زوج ورزشی