به مجموعه ورزشی پاسارگاد خوش آمدید رویکرد مجموعه ورزشی پاسارگاد حرکت به سمت ورزش علمی است هدف از تمرین در رشته های ورزشی ؛ تقویت عضلات ، افزایش یا کاهش وزن ، تناسب اندام ، شرکت در مسابقات زوج ایده آل ، زوج ورزشی