ای ایران ، ای سرای امید پاسارگاد با ارائه بهترین خدمات ورزشی در کنار شماست پاسارگاد متفاوت در مکان و ارائه خدمات ورزشی رویکرد مجموعه ورزشی پاسارگاد حرکت به سمت ورزش علمی است هدف از تمرین در رشته های ورزشی ؛ تقویت عضلات ، افزایش یا کاهش وزن ، تناسب اندام ، شرکت در مسابقات زوج ایده آل ، زوج ورزشی